Demetri's Ville - The World'S Demetri Marketplace.

Fortsätta

Jag har aldrig varit en person som direkt har blivit nöjd med vad det än gäller, utan jag har alltid velat lära mig mer och göra mer. Nu så kommer jag även att göra en insats på jobbet i och med att jag har tagit på mig ansvaret att ordna en brandskyddskontroll, så jag ska se till att ringa till ett företag som kommer att få gå igenom hela företaget och göra en del förändringar för att vi ska få en säker kontorsbyggnad. I och med att den är riktigt stor så är det klart viktigt att man ordnar med en säker utväg för alla, för man vill inte riskera att någon råkar illa ut endast bara för att det inte finns tillräckligt med nödutgångar.